Kinesiologi

KINESIOLOGI bygger på en østlig filosofi som fokuserer på HELE mennesket.

Terapeuten kombinerer Østens kunnskaper om blant annet merediansystemet med vestlig kunnskap om anatomi, fysiologi og sykdomslære, og har en bred tilnærming til ulike kartleggingsteknikker.

Kinesiologi legger blant annet vekt på muskeltesting, muskelens tonus (spenning) og strukturelt stress. Gjennom å identifisere ubalanser eller STRESS i sin helhet, fungerer metoden vel så mye forebyggende som terapeutisk.

Kinesiologi betyr læren om bevegelse og ble utviklet av kiropraktorer i USA på 1960- tallet. De ønsket å kombinere ulike balanseringsformer, TENKE HELHETLIG og gi klientene en langtidsvirkende, helhetlig og effektiv behandlingsform.

Terapeuten er godkjent av Den norske kinesiologiforening (Dnkf) og registrert i Brønnøysundregisteret, utdanningen er utviklet i samråd med og godkjent av Helsedirektoratet.