• Utforsk ATM Body Work

    Bli bevisst ditt eget bevegelsesapparat / Ressurser

    Utforsk

Vi jobber tverrfaglig innenfor flere behandlingsformer med et helhetlig syn på behandling og balansering av bevegelsesapparatet

Kompetansesenter for idretten og en klinikk for hele familien

Vi jobber tverrfaglig innenfor flere behandlingsformer med et helhetlig syn på behandling og balansering av bevegelsesapparatet.

Våre behandlere er oppdaterte på nyeste kunnskap for å gi deg den hjelpen du har behov for. Vårt mål er at du skal sitte igjen med kunnskap, forståelse og nyttige verktøy for gode resultater både på kort og lang sikt. Vi er en klinikk for hele familien.

Behandling

Våre behandlere er oppdaterte på nyeste kunnskap for å gi deg den hjelpen du har behov for. Vårt mål er at du skal sitte igjen med kunnskap, forståelse og nyttige verktøy for gode resultater både på kort og lang sikt. Vi er en klinikk for hele familien.

Myofascial Release

Våre behandlere er oppdaterte på nyeste kunnskap for å gi deg den hjelpen du har behov for. Vårt mål er at du skal sitte igjen med kunnskap, forståelse og nyttige verktøy for gode resultater både på kort og lang sikt. Vi er en klinikk for hele familien.

Idrett

Våre behandlere er oppdaterte på nyeste kunnskap for å gi deg den hjelpen du har behov for. Vårt mål er at du skal sitte igjen med kunnskap, forståelse og nyttige verktøy for gode resultater både på kort og lang sikt. Vi er en klinikk for hele familien.

Science

Våre behandlere er oppdaterte på nyeste kunnskap for å gi deg den hjelpen du har behov for. Vårt mål er at du skal sitte igjen med kunnskap, forståelse og nyttige verktøy for gode resultater både på kort og lang sikt. Vi er en klinikk for hele familien.

Populære behandlinger

Feldenkraismetoden

  • Metoden fremmer læring og endring gjennom lekne, behagelige og utforskende bevegelser
  • Metoden er kreativ, konkret, funksjonell og 
effektiv
  • Enkelte bruker metoden som lett trening eller avspenning.
  • Feldenkraismetoden kan tilpasses mennesker med ulik bakgrunn, alder og behov.