ATM GRUPPETIMER

Er for deg som ønsker å være i en prosess hvor du over tid har mulighet til å hente ut kunnskap om deg selv generelt. Det hjelper deg til å kunne bedre forstå hva gode funksjonelle bevegelser er, og hvordan du med din bevisste tilstedeværelse kommer frem til det.

Her vil du ha mulighet til å innhente erfaringsbasert forståelse av kroppslig læring og utvikling, fysiske og bio-mekaniske prinsipper, samt kroppens iboende kunnskap om funksjonell bevegelse.
Les mer om Feldenkraismetoden
Rom-for-gruppetrening
© ATM BODY WORK AS
Utvilket av: