MYOFASCIAL RELEASE

Strukturelt bindevevsarbeid

MYOFASCIAL RELEASE kan også kalles strukturelt bindevevsarbeid.

Dette er et verktøy som gir terapeuten mulighet til å jobbe/foreta en mer helhetlig vurdering av deg som kunde, både strukturelt og funksjonelt.

Teknikken krever at terapeuten har tilegnet seg kunnskap om blant annet fascia (bindevev), muskler, ledd, skjelett, osv. Ved å jobbe ut fra hele kroppens kontekst, vil du som person ha mulighet til å oppdage at Myofascial release kan være både fascinerende og viktig for deg. Du vil kunne tilegne deg kunnskap om deg selv, dvs. bli mer bevisst ditt eget bevegelsesmønster og eventuelle strukturelle ubalanser.

Strukturelt bindevevsarbeid gir deg mulighet til å integrere naturlige funksjonelle bevegelser i ditt daglige virke. Det vil si at du kan jobbe mer økonomisk, effektivt og ikke minst, dynamisk. Bevisstheten rundt dette er viktig, da mykvev kan være med på å enten støtte eller hindre kroppens naturlige bevegelser. Det å være mest mulig bevisst sitt eget bevegelsesapparat (og restriksjoner i vevet), kan gi deg mulighet til kunne yte mer optimalt i en travel hverdag ut fra dine egne forusetninger og ressurser.

Denne tilnærmingen gir også terapeuten mulighet til å jobbe tverrfaglig opp mot andre yrkesgrupper som f.eks. osteopater, manuell-/ fysioterapeuter og kiropraktorer i ulike sammenhenger.

Norges Massasjeforbund-logoBestill time
© ATM BODY WORK AS
Utvilket av: