FELDENKRAISMETODEN

FELDENKRAIS METODEN tilbyr både individuelle leksjoner og gruppe timer. “Learning through movement” er selve essensen/kjernen i Feldenkrais metoden.

Kroppen i seg selv er selve verktøyet i en dyp personlig og individuell utviklings prosess. Dette, sammen med selvbevissthet leder til sensorisk motorisk læring.
Metoden er en somatisk lærings prosess hvor undervisningen foregår bla. som gruppe timer kalt ATM (bevissthet i gjennom bevegelse) eller en til en/ individuelle leksjoner kalt FI (funksjonell integrering).

Selve metoden i seg selv er UNIK og blir brukt til å forbedre/øke menneskets bevegelses/prestasjonsevne innenfor ulike områder som idrett, karriere utvikling, den akademiske verden, helsevesen, kunst og forskning. For å nevne noen få eksempler. Metoden gjør oss bevisst glemte mønstre, og våre evner til å UTFORSKE, sanse, føle, tenke og handle igjennom bevegelser. Gjøre det mulig å leve et fullverdig liv, ta avgjørelser ut i fra sitt eget fulle potensial.

DE INVIDUELLE LEKSJONENE

Hands on arbeid, fokuserer på DINE BEHOV og spesifikke situasjon. I disse timene kan læringsprosessen din gå fortere og mer rett inn på dine utfordringer i det daglige.

GRUPPE TIMER/ BEVEGELSES TIMER

er for deg som ønsker å være i en prosess hvor du over tid har mulighet til å hente ut kunnskap om deg selv generelt. Det hjelper deg til å kunne bedre forstå hva gode funksjonelle bevegelser er og hvordan du, med din bevisste tilstedeværelse, kom frem til det.

© International Feldenkrais® Federation Arkiv, Robert gylne

DET VIL SI AT METODEN bygger på erfarings basert forståelse av kroppslig læring og utvikling, fysiske og bio-mekaniske prinsipper, samt kroppens iboende kunnskap om funksjonell bevegelse.

Iboende muligheter for re-læring og ny-læring hos den enkelte.

You cannot do what you want until you know what you are already doing.
- Moshe Feldenkrais

OM FELDENKRAISMETODEN

  • En spennende, behagelig og gøy metode med en annerledes måte å tenke bevegelse og funksjonalitet på.
  • Gir deg mulighet til å utforske og oppdage deg selv på en enkel, ekte og konkret måte.
  • Bevegelsene er tilpasset hver enkelt, og setter deg og dine behov i fokus på en lett og uanstrengt måte.
  • Behagelig, kreativt og engasjerende på en personlig måte.
Logo-Norsk-Feldenkrais-forbund

NOE FOR MEG?

FOR DEG som av ulike grunner ønsker i å forbedre dine egne fysiske prestasjoner, bevegelser , holdning og pust.

Det kan gi deg mulighet til å lære om deg selv på et dypere nivå, oppdage ditt potensial, bli mer fleksibel/ koordinert.

Kan også være noe for deg  om du er ute etter en metode som ønsker  å være bevisst det å vekke vår naturlige kapasitet for velvære og restitusjon

HVEM BENYTTER SEG AV DENNE METODEN?

Mennesker  som vil ha hjelp og feks. plages med kroniske ryggsmerter, korsbånds skader, ulike former for spenninger og stress. Noen benytter seg av Feldenkrais for å få hjelp med nevrologiske forhold som MS, cerebral parese eller slag.

Andre for å utvikle eksisterende talenter innen for idrett, musikk, dans osv. Metoden kan være viktig for alle som ønsker å utvikle , forbedre seg på ulike plan.

Les mer om Moshe FeldenkraisBestill time
© ATM BODY WORK AS
Utvilket av: