FELDENKRAIS

Feldenkrais og Funksjonell Integrasjon / FI er en pedagogisk metode som retter seg mot bevisstgjøring av deg selv og din kropp.

Dette gjøres med enkle og lette bevegelser. Her får du mulighet til å utforske deg selv, enten du fungerer på et meget høyt nivå som idrettsutøver, eller om du har problemer med dagligdagse aktiviteter, har smerter eller er skadet. 

Det er et hands-on arbeid som fokuserer på dine behov og spesifikke situasjon, hvor Feldenkraispedagogen jobber med utvikling av det potensialet som foreligger hos den enkelte.
Les mer om Feldenkraismetoden her
© ATM BODY WORK AS
Utvilket av: