MOSHE FELDENKRAIS

(1904 - 1984)

Grunnlegger og pioneer av Feldenkrais metoden – ” The Feldenkrais Method” Somatic education system.

Født i Russland i 1904. Som 13 åring immigrerte Feldenkrais til Israel. Og etter endt ingeniør studier flyttet han til Paris og jobbet som forskningsassistent under Frederic Joliot-Curie mens han tok sin doktorgrad som ingeniør ved Sorbonne i 1933. Etter dette jobbet han i flere år under F. Joliot-Curie med det Franske atom forskningsprogrammet.

Feldenkrais studerete judo under Kano Jigoro, mannen som utviklet Judo og grunnla Kano Judo Institutei Tokyo.

Og i 1936 fikk han som første Europeer tildelt svart belte (også et høyere belte 2 år etter) og bla. igjennom egen rehab. av en kronisk kne-skade oppdaget han hvordan kroppens bevegelighet også står i nær sammenheng med de mentale prosesser.

Hans kunnskap og evne til å oppdage/sette i sammen moderne vitenskap ( da han utforsket også mange vitenskapelige felt, som biologi, anatomi, fysiologi, nevrologi, motorisk utvikling og sammenhengen mellom fysisk og mental utvikling) med gammel kunnskap og lærdom dannet et fundament/har gjort det mulig for ham å formidle en ny forståelse for kroppens naturlige bevegelses system i sin helhet.

Igjennom sin karriere skrev han 4 bøker om selve metoden og 4 bøker om judo. Dr. Feldenkrais avholdt 3 store profesjonelle treninger ( en i Israel (1969-1971), en i san Francisco,USA (1975-1978) og en i Amherst, MA,USA (1980-198.3) og utdannet 300 Feldenkrais pedagoger.

Om Kano Kodokan

I 1882 grunnla Kano Kodokan Judo Institute i Tokyo, for å undervise i sin egen stilart. Han kalte den judo (Japansk “den myke vei”). Kano var en av de første som tok til orde for å la kvinner trene. Han ble kritisert for dette fra mange hold, da det ikke ble regnet som bra for en kvinnes helse å drive med fysisk trening. Kano ignorerte dette, og lot flere kvinner trene med seg og sin kone.

Kano var første asiatiske medlem av IOC. Kano arbeidet det meste av sin karriere som professor, og var en stor reformator av det japanske utdannelsessystem. Kano var initiativtager til at Japan aktivt støttet Kina i oppbygningen av moderne utdannelsesinstitusjoner.

Etter sin død ble Jigoro Kano tildelt et dobbelt hvitt belte.

Gå tilbake

© International Feldenkrais® Federation Arkiv.

© ATM BODY WORK AS
Utvilket av: