SMITTEVERNFAGLIG FORSVARLIG DRIFT

Dette er våre smittevertiltak

 • Grundig håndhygiene: Se plakater/info på klinikk.
 • Intervju på telefon og ved oppmøte. Man må være helt frisk, og kan ikke komme på klinikken om man er syk.
 • Klienter som ankommer klinikken tar direkte kontakt via dørklokke, terapeut åpner opp for dem umiddelbart da venterom ikke skal benyttes fra nå av.
 • Klienten vasker/bruker  tilgjengelig håndsprit/såpe når de kommer inn og forlater klinikken.
 • Unngå å ta deg i ansiktet eller ved munnen under besøket.
 • Unngå å bruke mobil under besøket, alternativt kan du desinfisere skjermen.
 • Terapeuten vasker hender grundig mellom hver klient.
 • Utstyr og kontaktflater rengjøres/desinfiseres mellom hver klient.
 • Klinikken bruker engangspapir til benk, bytter laken/helsetepper mellom hver klient. Alt vaskes i vaskemaskin på 90 grader mellom hvert bruk. Hele klinikken vaskes ned hver dag.
 • Anbefalt å komme alene. Om følge av ledsager, bes ledsager om å holde anbefalt avstand til utøveren.
 • Terapeut bruker ikke ringer, klokke og lignende smykker på hendene som kan føre til dårligere håndhygiene.
 • Blader og lignende er tatt bort fra venterommet.

HILSEN

Kari Lise Herland (daglig leder)

© ATM BODY WORK AS
Utvilket av: